Реклама

Общи условия за реклама в сайта Live-Magazine.eu, част от портфолиото на “Лайв Медиа Груп” ЕООД

1. Рекламата се осъществява чрез разполагане на рекламен банер, рекламно каре или рекламен текст със съответните размери в зависимост от избраната позиция.

2. Заявката за реклама се изчислява на базата желан период или на друго, изрично договорено между двете страни. Данни за посещения, импресии и др. на сайта, може да се предоставят към офертата.

3. Срокът за потвърждаване на рекламната оферта (изготвена от “Лайв Медиа Груп” ЕООД) от страна на рекламодателя, е до 5 (пет) работни дни след изпращането ѝ онлайн по e-mail.

4. Всички рекламни банери трябват да бъда предварително одобрени преди публикуването им на сайта. Ако рекламодателят няма изготвен такъв, предлагаме изработване на банер срещу сумата от 20 BGN за статичен и 50 BGN за друг вид. Линкът към който води банерът, трябва да се предостави предварително.

5. “Лайв Медиа Груп” ЕООД не носи отговорност за съдържанието на линковете към рекламите, както и за тяхната истинност. Носи отговорност за самите рекламни банери, които не трябва да нарушават правата на Google Inc., както и законите на Р България.

6. Публикуването на PR статии (прессъобщения) в Live-Magazine.eu се извършва след предварителна договорка с редакцията. PR статията трябва да е с дължина от до 500 думи, с включени максимално две снимки и два линка. Материалите се изпращат минимум 24 часа преди публикуване. Преглеждат се и се коригират от редактора на съответния раздел.

7. Рекламодателят може да прекрати вече стартирала кампания с посочени период и сума, но е длъжен да заплати на “Лайв Медиа Груп” ЕООД сумата, която е изразходена до момента, изчислена на базистната цената от 5 BGN / на ден. Рекламата се заплаща преди стартиране на кампанията. Рекламодателят може да получи фактура до 10 (десет) работни дни след плащането.

8. При заявка на някои от допълнителните пакети, се прилага скала за изчисляване на допълнителни клиентски отстъпки, които се коментират при предлагането на оферта от страна на “Лайв Медиа Груп” ЕООД.

9. “Лайв Медиа Груп” ЕООД предоставя допълнителна отстъпка в размер на 5 % на клиенти, които рекламират повече от веднъж в сайта. За политическа реклама надценката е 100 % над официално обявената тарифа или подлежи на допълнителна оферта.

10. Безвъзмездно се предоставя място за реклама или поръчкови статии, свързани с благотворителност или подпомагане на хора в неравностойно положение.

СВАЛИ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ РЕКЛАМНИ МЕСТА ОТ ТУК – БАНЕРИ

Цени за реклама в сайта Live-Magazine.eu:

НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Позиция 1 (345×300)
1 ден – 10 BGN
7 дни – 50 BGN
30 дни – 250 BGN
Позиция 2 (697×120)
1 ден – 15 BGN
7 дни – 80 BGN
30 дни – 300 BGN
Позиция 3 (1138×175)
1 ден – 5 BGN
7 дни – 20 BGN
30 дни – 100 BGN

СТРАНИЦА НА СТАТИЯ
Позиция 1 (345×300)
1 ден – 15 BGN
7 дни – 80 BGN
30 дни – 280 BGN
Позиция 2 (1138×175)
1 ден – 10 BGN
7 дни – 50 BGN
30 дни – 200 BGN

РЕКЛАМНА СТАТИЯ
Платена публикация (до 2 снимки, до 500 думи)
50 BGN
Платена публикация (до 5 снимки, над 500 думи)
100 BGN

* Поставяне като ТОП СТАТИЯ на начална сраница: 5 BGN / ден

РЕКЛАМЕН БАНЕР POP-UP ПРОЗОРЕЦ
1 ден – 50 BGN
7 дни – 200 BGN
30 дни – 500 BGN (ПРОМО)

FACEBOOK LIKE BOX POP-UP ПРОЗОРЕЦ
1 ден – 80 BGN
7 дни – 300 BGN
30 дни – 800 BGN (ПРОМО)

ЦЯЛОСТЕН БРАНДИНГ
1 ден – 100 BGN
7 дни – 500 BGN
30 дни – 1000 BGN (ПРОМО)